Polityka prywatności

Celem zapewnienia Użytkowników naszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

W związku z wejściem w życie RODO, poniżej przedstawiamy zaktualizowaną politykę prywatności, ważną od 25. maja 2018.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie  odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych o ochronie danych osobywych.

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie straycat.pl; (zwanych dalej: „Serwisem”). Została stworzona i przyjęta przez STRAY CAT Koleta Katafiasz, który to podmiot jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: Administrator).

Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do:

1.1.1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

1.1.2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

1.1.3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.1.4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.1.5. statystycznym;

1.1.6. kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

Poprzez kliknięcie przed złożeniem zamówienia „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o produktach, promocjach, dostarczania nieodpłatnie newsletterów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

1.2. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe, sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

2.1. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis takie jak anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2 korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy tj Google Analitics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

2.2. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.

2.2.1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres dostawy, adres mail, numer telefonu.

Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia tj. dostawcy.

2.2.2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik może także zarejestrować się w Serwisie poprzez kliknięcie opcji „Zarejestruj” dostępnej w prawym głównym rogu strony głównej. Wówczas dane podane podczas rejestracji konta Użytkownika to.: imię, nazwisko, adres dostawy, adres mail, numer telefonu. Do założenia konieczne będzie podanie także loginu i hasła. Przy czym login w żadnym razie nie musi zawierać imienia lub nazwiska Użytkownika. Wówczas podane przez Użytkownika dane zostaną zachowane przez Serwis i po zalogowaniu ich podanie nie będzie potrzebne przy składaniu kolejnego zamówienia. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.2.3. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, telefonu lub poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu sporządzenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.

2.2.4. Serwis umożliwia się zapisanie się do newslettera. Użytkownik zapisując się do newslettera lub żądając dodania do subskrypcji podaje dane takie jak: adres e – mail. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania do Użytkownika naszego biuletynu lub newslettera.

2.2.5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami na adres e-mail: shop@straycat.pl

2.2.6. Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta: Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować je i usuwać. Usunięcie lub edycja danych następuje poprzez kliknięcie opcji „Moje konto”, a następnie wybór dostępnej tam opcji „edytuj dane”.

2.2.7 Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta. W tym celu należy na adres e-mail: shop@straycat.pl wysłać prośbę o usunięcie konta. Użytkownik zostanie poproszony przed usunięciem konta o weryfikację poprzez podanie loginu, hasła i/lub danych pozwalających na weryfikację konta.

2.2.8. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z newslettera lub subskrypcji. Może to zrobić samodzielnie poprzez modyfikacje ustawień konta klienta. W tym celu należy wejść w zakładkę „Moje konto”, następnie „Newsletter” i wybrać opcję „anuluj”.

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”).

3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3.3. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

  • niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;

  • każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;

  • usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

4. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników.

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter.

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

5. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz podczas logowania.

6. Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: shop@straycat.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.